Card Shops
CordialDelight-logo Valentine-Card Valentine-Chocolate Valentine-Cupid Valentine-Rose
ร้านคอร์เดียลดีไลท์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

 

ร้านคอร์เดียลดีไลท์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ห้องเลขที่ 2094 ชั้น 2 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02 721 8683-4